LFVs delårsrapport - ökad påverkan från omvärlden

Publicerad: 31 augusti 2023 11:11Uppdaterad: 31 augusti 11:12

Det pågående kriget i Ukraina påverkar fortsatt flygbranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till stängda luftrum, ändrade luftrörelser och ökad militär flygtrafik.

Prognosen för 2023 visar på ett bättre resultat än budget men LFV behöver anpassa kostnadsnivån och växla upp inom vissa områden för att klara de framtida utmaningarna.

"Vi har de senaste åren fått större krav på vår omställningsförmåga och vårt bidrag till samhällsutveckling" säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFVs delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2023 (PDF).