Nya ledamöter i LFVs styrelse

Publicerad: 03 juli 2023 16:18Uppdaterad: 08 augusti 15:17

Regeringen har beslutat om förändringar i LFVs styrelse.

Från 1 juli 2023 tar generalmajor Jonas Wikman plats i styrelsen tillsammans med förbundsdirektör Johan von Sydow och personalföreträdare David Johansson.

Jonas Wikman ersätter generallöjtnant Carl-Johan Edström. Johan von Sydow ersätter chefsekonom Johan Davidson (lämnade styrelsen 27 oktober 2022). David Johansson ersätter personalföreträdare Ann-Marie Bredberg.

Vi tackar de avgående styrelseledamöterna för deras arbete och engagemang och hälsar de nya ledamöterna välkomna till sitt uppdrag.

LFVs styrelse från och med 1 juli 2023.

Så styrs LFV

LFVs styrelse tillsätts av Regeringen. LFV är ett statligt affärsverk och sorterar under Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet. Styrelse ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter samt personalföreträdare.

Regeringen tillsätter även generaldirektören som är myndighetschef samt tillsätter även myndighetens överdirektör som rapporterar till generaldirektören.

Affärsdrivande verk är statliga myndigheter som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer.