Årsredovisningen 2023 lämnad till regeringen

Publicerad: 28 februari 2024 12:19Uppdaterad: 25 april 14:03

Förra veckan lämnade LFV in sin årsredovisning för 2023 till regeringen. Det har varit ännu ett turbulent år, där det allvarliga omvärldsläget fortsatt även påverkar LFV. Kriget i Ukraina innebär stängda luftrum, vilket lett till lägre trafikvolymer i svenskt luftrum, framför allt för överflygande trafik.

– Bedömningen är att trafiken kommer att påverkas så länge som kriget pågår. Det medför att vi fortsatt ser en osäkerhet i intäktsnivåerna och behöver anpassa kostnadsnivån och samtidigt växla upp inom vissa områden för att klara de framtida utmaningarna, säger generaldirektör Ann Persson Grivas.

Här är ett axplock från året som gått:

  • Under 2023 fortsatte flygets återhämtning efter den nedgång som pandemin orsakade. Totalt uppgick antalet flygrörelser i svenskt luftrum till 582 980. Det är en ökning med 7,7 procent jämfört med 2022, och motsvarar 75 procent av 2019 års volym. Det innebär att LFV hanterade i genomsnitt cirka 1 600 flygplan i svenskt luftrum per dag, med bibehållen hög flygsäkerhet.
  • LFV gjorde investeringar för 452 miljoner kronor, framför allt för att höja robustheten inom flygtrafiktjänsten.
  • LFVs instruktion uppdaterades i februari och vi har sedan dess regeringens uppdrag att tillhandahålla tjänster för planering och genomförande av flygning för obemannad luftfart i Sverige. Under året har LFV arbetat vidare i projektet Sweden U-space för att etablera system och tjänster för obemannad luftfart.
  • I februari 2023 anslöts flygtrafikledningen vid Umeå Airport till LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans på RTC Stockholm. Under 2023 har tjänsten tillhandahållits växelvis från två ledningsplatser, RTC Stockholm och Umeå Airport. Från och med söndagen den 4 februari 2024 trafikleds flyget på Umeå Airport enbart från RTC.
  • I augusti 2023 slutredovisade LFV regeringens uppdrag om att genomföra en översyn av det undre luftrummet, under 2 900 meters höjd. LFVs förslag till en alternativ utformning av luftrumsstrukturen skapar bättre förutsättningar att flyga säkert och miljöeffektivt till svenska flygplatser. Den innebär också en ökad tillgänglighet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg och är en harmonisering med stora delar av Europa.
  • Vi har intensifierat vårt redan pågående arbete med att stärka vår roll i totalförsvaret. Vi övar regelbundet tillsammans med Försvarsmakten och andra aktörer inom totalförsvaret för att stärka samverkan och den gemensamma förmågan. I november genomförde vi vår största krisövning någonsin, Leoniderna.
  • Vi har tagit fram en ny inriktning, Destination – ETT LFV, och en ny vision: Vi leder flyget, i takt med tiden, i alla lägen. Inriktningen och visionen sätter fokus på vårt kärn- och samhällsuppdrag.
  • Rekordmånga, 839 personer, sökte till vår flygledarutbildning under hösten 2023

Läs mer om året som gått i LFVs årsredovisning