Flyget på Umeå Airport trafikleds nu på distans

Publicerad: 23 februari 2023 14:38

Den 23 februari ansluter flygtrafikledningen vid Umeå Airport till LFVs kontrollcentral RTC Stockholm och blir därmed den tredje av totalt fyra flygplatser som ingår i Swedavias beställning avseende flygtrafiktjänst på distans.

– Vi är stolta över att i dag ha driftsatt Umeå Airport vid kontrollcentralen RTC Stockholm som den tredje distansledda flygplatsen i vårt samarbete med Swedavia. Med flygtrafikledning på distans ökar vi tillgängligheten för flyget i Sverige som möjliggör ökad flexibilitet för flygtrafiktjänster och öppettider säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

För en smidig omställning tillhandahålls tjänsten under en period växelvis från två ledningsplatser, RTC Stockholm och Umeå Airport.

LFV var år 2015 först i världen med flygtrafikledning på distans, Remote Tower Service. Idag har flera länder utvecklat och driftsatt flygtrafikledning på distans. Det är en global utveckling som pågår för att effektivisera och utveckla flygtrafiktjänsten.

2016 skrev LFV och Swedavia en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för flygtrafikledning på distans. I november 2017 skrevs avtalet under där fyra flygplatser, Kiruna Airport, Åre Östersund Airport, Umeå Airport och Malmö Airport, omfattas av RTC lösningen.

Nu återstår endast driftsättning av Malmö Airport i LFVs och Swedavias gemensamma program. Enligt tidplan kommer det att ske före utgången av 2023.

Projektet har delfinansierats av EU.

Presskontakt för journalister.