Nu är Sverige medlem i Nato

Publicerad: 08 mars 2024 07:58Uppdaterad: 11 mars 11:35

Igår, torsdag,  blev Sverige formellt medlem i försvarsalliansen Nato. Inom LFV har vi förberett oss under en längre tid och vi står väl rustade för hur medlemskapet kommer att påverka oss.

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret. LFV kommer att påverkas på flera sätt av medlemskapet och vi har förberett oss under en längre tid. Bland annat deltar LFV sedan flera år i MSBs Natosamverkan för civil krisberedskap och ingår i en arbetsgrupp i Nato inom civil luftfart. Vi deltar också i totalförsvarssamverkan i Försvarsmaktens regi tillsammans med andra civila aktörer och har regelbundet deltagit vid Natoövningar i Sverige tillsammans med Försvarsmakten. LFV ska svara upp på de krav som ställs på flygtrafiktjänster både utifrån artikel 3 i fördraget och de flygspecifika krav och Natostandardiseringar som kan bli aktuella på längre sikt.

Läs mer

Sveriges relation till Nato och ansökningsprocessen, Regeringen 

Information om Sveriges Natosamarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.