Transportsektorns generaldirektörer om en föränderlig omvärld

Publicerad: 18 januari 2024 09:19

Igår startadeTransportforum, Nordens största konferens inom transportsektorn. Det är en mötesplats för kunskap, forskning, innovation och nätverkande. Det är 40:e året som Transportforum hålls och lockade i år 1300 deltagare.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson inledde konferensen under temat Framtid och visioner. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas deltog tillsammans med transportsektorns generaldirektörer i gd-panelen. Ämnet var Transportsystemet i en föränderlig omvärld.

Klicka på bilden för att se en film med transportssektorns generaldirektörer. Slå på undertexter genom att hålla muspekaren över den och tryck på symbolen pratbubbla.