Nyheter

01 juni 2021 13:56

LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Centre, för flygtrafikledning på distans vid Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport. Läs mer

26 maj 2021 08:50

Transportstyrelsen återkallar trafiktillståndet för Belavia-Belarusian Airlines

Transportstyrelsen har beslutat att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Belavia-Belarusian Airlines, gällande flygningar mellan Sverige och Belarus. Orsaken är oklarheter kring en flygincident i Belarus den 23 maj och säkerheten för den civila luftfarten. Läs mer

26 maj 2021 08:26

Ökade krav från EU på sänkta kostnader för flygtrafiktjänst

EU har nu beslutat om hur det regelverk som reglerar flygbolagens avgifter till EU:s flygtrafiktjänstleverantörer ska se ut de kommande åren. Kraven på att de som levererar flygtrafiktjänst, däribland LFV, ska sänka sina kostnader är stora. Läs mer

07 maj 2021 12:37

COLA: fatigue-studie om pandemins påverkan på flygledares arbetssituation

Just nu pågår en forskningsstudie där LFV genomför fatigue-studier på olika skiftrotationer och Corona-relaterad påverkan på arbetssituationen hos flygledare. Läs mer

30 april 2021 08:34

Flygtrafikledning på distans vid London City Airport

London City Airport blir nu den första större internationella flygplatsen med flygtrafikledning på distans. Detta har möjliggjorts genom teknik utvecklad av LFV-delägda företaget Saab Digital Air Traffic Solutions. Läs mer