Nyheter

27 april 2021 17:19

Lättare att mäta flygbuller under pandemin

Nyligen deltog vi på LFV i ett forskningsprojekt vid KTH. Under mindre än 3 timmar genomfördes 18 flygningar där buller mättes med hjälp av mikrofoner intill banan. –Jag är glad att vi har kunnat vara med och bidra till forskningen. Flera parter både internt och externt har deltagit och det är roligt att vi har möjliggjort det här med... Läs mer

24 mars 2021 15:45

Bättre kontroll på flygtrafiken över södra Östersjön med ny radar

LFV har tagit en ny primärradar i drift i södra Sverige. Med den får LFVs flygledare som hanterar trafiken över södra Östersjön viktig flygsäkerhetshöjande information om flygningar utan transponder. Läs mer

03 mars 2021 08:05

LFV effektiviserar nordisk flygtrafiktjänst

Sedan den 15 februari tillhandahåller LFV nya tekniska tjänster till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island (Isavia) och i Danmark (Naviair). Dessa tjänster effektiviserar deras produktion av flyginformation och är resultatet av ett framgångsrikt nordiskt samarbete. Läs mer

01 mars 2021 15:56

Stor minskning av flygtrafiken 2020 till följd av pandemin

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin. Antalet flygrörelser uppgick till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019. Läs mer

11 februari 2021 08:01

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Utgångspunkten blir den nya forskningsarenan LARC (LFV Aviation Research Center) vid flygplatsen i Örnsköldsvik där lösningar för fossilfria flygplatser ska utvecklas och kunna fungera som mall för andra flygplatser. Läs mer