Nyheter

16 mars 2022 16:36

Årsredovisning 2021

2020 redovisade LFV den största volymminskningen av flygrörelser i svenskt luftrum i modern tid. Minskningarna fortsatte under första kvartalet 2021, för att sedan börja återhämta sig under det andra halvåret. Trafiknivåerna ligger dock fortfarande långt under dem som rådde före pandemin. Vid årets slut var den ackumulerade ökningen 8... Läs mer

28 februari 2022 13:19

Sverige stänger svenskt luftrum för rysk luftfart

Regeringen beslutade på söndagen att stänga svenskt luftrum för rysk luftfart. Efter regeringens beslut stängde Transportstyrelsen det svenska luftrummet för rysk luftfart vilket innebär att inga ryska flygbolag tillåts flyga i det svenska luftrummet. Läs mer

14 januari 2022 10:07

Elmira Zohrevandi tilldelas LFVs innovationsstipendie

LFVs innovationsstipendie 2021 tilldelades Elmira Zohrevandi som efter 5 års studier och arbete med ATM/Algoritmer och AI kommer att disputera våren 2022. Hennes arbete handlar om generiska representationer av flygtrafik, relaterade informationer och att utvärdera ett generiskt verktyg för konflikthantering inom ATM. Läs mer

22 december 2021 15:30

LFV får i uppdrag att etablera system och tjänster för obemannad luftfart

I regleringsbrevet för 2022 anges att Luftfartsverket inom ramen för sitt uppdrag ska etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM, Unmanned Aircraft Systems Traffic Management, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt. Syftet är att säkerställa luftrumskapaciteten f... Läs mer

20 december 2021 09:39

LFV på världsutställningen Expo 2020

Tre intensiva dagar i Dubai är till ända. Nu återstår wrap-up och utvärdering. Tillsammans med LiU och Saab har LFVs tre representanter Björn Stavås, Anders Carlsson och Olivier Petit förberett och genomfört en redovisning av de senaste två årens projekt inom automation och drönare i stadsmiljö. Läs mer