Nyheter

16 december 2021 15:45

Med LFV genom Sverige till tomten i Finland

Barnfamiljer runt om i Europa besöker gärna tomten i norra Finland under vintern. Vägen dit går genom svenskt luftrum; från slutet av november till slutet av januari kommer drygt 2 000 tomteflyg att passera över Sverige. LFV svarar för att den drygt timslånga färden i svenskt luftrum är trygg och effektiv. Läs mer

13 december 2021 10:30

LFV säljer sin andel i SDATS till Saab

Ägarstrukturen i Saab Digital Air Traffic Solutions AB (SDATS) förändras genom att LFV säljer sina aktier till Saab som därmed blir helägare av SDATS. Läs mer

02 december 2021 09:34

Flyget på Åre Östersund Airport trafikleds nu från RTC Stockholm

Den 1 december anslöts flygtrafikledningen vid Åre Östersund Airport till LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans på Arlanda, RTC Stockholm. Åre Östersund Airport är därmed den andra Swedaviaflygplatsen med detta koncept för flygtrafiktjänst. Läs mer

11 oktober 2021 10:10

LFV och Mittuniversitetet tecknar samarbetsavtal

Mittuniversitetet i Sundsvall har beviljats tio miljoner kronor av VINNOVA för fortsatt forskning kring framtidens flygplats. I samband med det tecknar LFV och Mittuniversitetet ett samarbetsavtal kring forskning om flygtrafikledning och flygplatsdrift inom ramen för LFV Aviation Research Center, LARC, i Örnsköldsvik. Läs mer

10 september 2021 13:39

LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. Läs mer