Koncernledning

Generaldirektör

Ann Persson Grivas 

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag
Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB, Borealis Alliance Board och Entry Point North. Ledamot i Universitetsstyrelsen Luleå Tekniska universitet, insynsrådet för Institutet för rymdfysik, COOPANS Alliance Board, SOS Alarm och Eurocontrol Air Navigation Services Board.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Överdirektör och stf GD

Magnus Corell

Anställd: 2019

Tidigare befattningar:
Chefspositioner inom Regeringskansliet, med erfarenhet från Infrastrukturdepartementet, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet
Utbildning: 
Jur. kand. Uppsala universitet, domarutbildad Svea hovrätt, Försvarets tolkskola.
Födelseår: 1969

 

Direktör Juridik/Kvalitet/Flygsäkerhet/Miljö och Chefsjurist

Petra Sernulf

Anställd: 1997-2005 samt sedan 2008

Styrelseuppdrag:
LedamotLFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Tingsmeritering och jurist LFV, Kriminalvårdsstyrelsen och Advokatfirman Glimstedt.
Utbildning: Jur. kand, Stockholms universitet.
Födelseår: 1963

HR-direktör, tf kommunikationsdirektör

Barbro Bolander 

Anställd sedan: 2017

Styrelseuppdrag:
LFV Holding AB.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Socialstyrelsen, Skolinspektionen, Grant Thornton, Försvarsmakten, DNB Asset Management och SJ.
Utbildning:
Personalvetare. Utbildad vid Linköpings och Stockholms universitet.
Födelseår: 1957

Tf Direktör En Route

Peter Fältsjö

Anställd sedan: 2000

Tidigare befattningar:
Personalchef  flygtrafiktjänsten. VD Sturup Handling AB, Manager Operation ATCC Malmö, VD NUAC HB.
Utbildning:
Inom försvarsmakten samt personalchefsutbildning, Karlstad Högskola.
Födelseår: 1960

Tf Direktör Ekonomi och Styrning

Sture Hjalmarsson

Anställd sedan: 2019

Tidigare befattningar:
Ledande positioner såväl operativt ansvarig som i stabsroller inom statlig myndighet, börsnoterat företag och kommuner.
Födelseår: 1951

Direktör Operations

Anna Helena Wåhlin

Anställd sedan: 1982

Styrelseuppdrag: 
Ledamot LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB.
Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom LFV.
Utbildning: 
Flygledare
Födelseår: 1962

Teknisk direktör

Ulf Thibblin

Anställd sedan: 2013

Styrelseuppdrag:
Ledamot LFV Holding AB, LFV Norway AS och Entry Point North AB, Saab Digital Air Traffic Solutions.
Tidigare befattningar:
Ledande befattningar inom Saab och Ericsson.
Utbildning: 
Civilingenjör teoretisk fysik samt teknisk doktor vid Linköpings universitet.
Födelseår: 1958

Tf direktör Gemensamma tjänster

Jan Berggren

Anställd sedan: 2003

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom såväl LFV som Sjöfartsverket. 
Födelseår: 1962