Vår historia

I statens tjänst sedan 1939. De första civila flygledarna hade en bakgrund som trafikpiloter i Aktiebolaget Aerotransport, ABA, och var till en början också anställda av ABA.

Den 1 juli 1939 förstatligades all civil flygledning och samlades i en organisation, en enhet inom Kungliga Väg och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägs- och luftfartsbyrå. Personalen inom flygledningen uppgick då till 12 personer. De första militära flygledarna, som då kallades trafikledare, började anställas på flottiljerna 1942. De hade tidigare varit piloter. Affärsverket Luftfartsverket bildas 1947.Civil-militär integration 1978

1966 tillsattes den statliga utredningen Flygtrafikledningskommitén, FTK som tog ett helhetsgrepp om flygtrafiktjänstens utveckling. Dess förslag ledde fram till ett beslut i riksdagen 1973. Resultatet blev bland annat följande:

 • All flygtrafiktjänst, både civil och militär, samlades från och med 1978 i en gemensam organisation i Luftfartsverket. detta var en mycket framsynt lösning, som fortfarande är unik i Europa.
 • En gemensam utbildning för alla flygledare vid den nya flygtrafikledningsskolan SATSA, Swedish ATS Academy, som startade 1974.

Några milstolpar

 • I början av 1930-talet blir Tedde Andersson den första flygledaren i Sverige.
 • 1939 förstatligas flygtrafikledningen.
 • 1942 börjar Flygvapnet anställa flygledare.
 • 1947 bildas Affärsverket Luftfartsverket.
 • 1969 anställs Sveriges första kvinnliga flygledare.
 • 1979 (Stockholm) och 1983 (Malmö), nytt flygledningssystem, ATCAS.
 • 1974 och 1998 stora luftrumsförändringar.
 • 1974 startar flygtrafikledningsskolan SATSA.
 • 1978 integration av civil och militär flygtrafikledning.
 • 2005 nytt flygledningssystem, Eurocat 2000E.
 • 2006 startar flygledarskolan Entry Point North på Malmö Airport. Skolan ägs av LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair och irländska IAA.
 • 2009 bildar LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair bolaget NUAC för att bedriva gemensam flygtrafikledning i det svensk-danska luftrummet.
 • 2010 delning av flygplatser och flygtrafiktjänst. Flygtrafiktjänsten bedrivs i affärsverket LFV, och de statliga flygplatserna i bolaget Swedavia.
 • 2012 tar NUAC över flygtrafikledningen vid kontrollcentralerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn 2012-2019.
 • 2012 vinner LFV ett femårskontrakt i Förenade Arabemiraten och bedriver tillsammans med GAL flygtrafikledning på fem flygplatser i regionen 2013-2018.
 • 2014 ger Transportstyrelsen LFV driftgodkännande för distansledd flygtrafikledning på Örnsköldsviks flygplats.
 • 2015 blir Örnsköldsvik flygplats först i världen med flygtrafikledning på distans, från kontrollcentralen i Sundsvall.
 • 2016 bildar LFV och Saab bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions, för att utveckla, marknadsföra, sälja och driva digital flygtrafiktjänst, RTS.
 • 2017 firar affärsverket LFV 70 år. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum det året är 762 000.
 • 2017 tecknas kontrakt mellan LFV och Swedavia om att utveckla och etablera flygtrafikledning på distans för fyra flygplatser; Kiruna, Östersund, Umeå och Malmö.
 • 2017 börjar flygtrafiken vid Sundsvall Timrå Airport att flygtrafikledas på distans.
 • 2019 börjar flygtrafiken vid Linköping Saab Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen att flygtrafikledas på distans från RTC Sundsvall.
 • 2019 tas kontrollcentralen RTC Stockholm i bruk.
 • 2019 avvecklas NUAC och en routeverksamheten återgår till LFV.
 • 2020 slår pandemin hårt mot flygbranschen, antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskar med 57 procent jämfört med 2019.
 • 2021 invigdes LFVs kontrollcentral för flygtrafiklednings på distans, RTC Stockholm, och flygtrafiken vid Kiruna Airport och Åre Östersund Airport började flygtrafikledas på distans därifrån.
 • 2021 sålde LFV sin del av aktieinnehavet i SDATS (Saab Digital Air Traffic Solutions) till Saab efter att tillsammans ha etablerat förmågan att flygtrafikleda på distans. Sedan bolaget bildades 2016 förändrades omvärlden, LFV fick nya regeringsuppdrag att fokusera på och SDATS behövde ett rent kommersiellt fokus på affärsutveckling.
 • 2022 firar LFV 75 år som affärsverk. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum uppgår till omkring 600 000.