Verksamhetspolicy

LFV är ett affärsverk med uppdraget att leverera säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart i alla beredskapslägen. Tjänsterna levereras på ett öppet och icke diskriminerande sätt.

LFV styrs av regeringens uppdrag samt av lagar och förordningar varav de direkt tillämpliga på LFVs verksamhet omsätts till intern styrning i LFVs verksamhetsledningssystem. Det omfattar bland annat arbetsordningar, Safety Management System, policys, interna instruktioner, processer och rutiner. Läs LFVs verksamhetspolicy.