Flygsäkerhet

LFV ansvarar för flygtrafikledning av civil och militär luftfart i svenskt luftrum 24 timmar per dygn året runt. Flygtrafikledning kännetecknas av hög flygsäkerhet och effektivitet. För att kunna hålla en av världens högsta flygsäkerhetsnivåer bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV och vi förhåller oss kontinuerligt till de övergripande säkerhetsmål som EU och Transportstyrelsen föreskriver.