LFV informerar om kamerabevakning

LFV kamerabevakar områdena kring Kiruna flygplats, Åre Östersund flygplats och Umeå flygplats.

Kamerabevakningen vid dessa flygplatser görs för att LFV-koncernen ska kunna bedriva flygtrafiktjänst på distans från kontrollcentralen RTC Stockholm. LFV spelar också in ljud vid de flygplatserna. Ljudinspelning sker dock på ett begränsat område inom flygplatsområdet.

Ändamålet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor samt att begränsa verkningarna av olyckor. LFV har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200) På de platser där LFV-koncernen bedriver kamerabevakning med fasta kameror upplyser koncernen om detta genom tydlig skyltning i enlighet med kamerabevakningslagen.

Kontakt

LFV hanterar samtliga personuppgifter i enlighet med gällande lag. Personuppgifterna gallras enligt myndighetens gallringsbeslut och gällande beslut om tillstånd till kamerabevakning. Har du frågor om behandlingen kan du vända dig till LFVs dataskyddsombud. Läs mer om hur LFV behandlar personuppgifter och se kontaktuppgifter till dataskyddsombudet här.

Klagomål

Eventuella klagomål på LFVs kamerabevakning riktas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.se.