Regler för luftfart

Tack vare många års erfarenheter samt internationella samarbeten har ett omfattande gemensamt regelverk för flygtrafiktjänst utvecklats. I detta arbete har alla instanser och aktörer inom civilt flyg medverkat.

Internationellt regelverk

Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization, ICAO. ICAO ger ut standarder och rekommendationer som sedan nationer omvandlar till tillämpbara lagar – övergripande för LFV oh Sverige gäller att EU förbundit sig att omvandla ICAO:s standarder och rekommendationer i tillämpbara krav.

Europa har dessutom sin egen organisation för civil luftfart, European Aviation Safety Agency (EASA) med huvudsäte i Köln i Tyskland. EASA fungerar även som en paraplyorganisation för alla EU-länders luftfartsmyndigheter. EASA är av EU bemyndigat att utveckla förslag till förordningar som sedan antas av EU.

Nationellt regelverk

LFV tillämpar förutom EU:s bindande förordningar och EASA:s förtydliganden även de nationella föreskrifter som utgår från Luftfartslagen, luftfartsförordningen och Transportstyrelsens regelverk som reglerar all flygtrafiktjänst i Sverige, både för militär och civil luftfart. Alla säkerhetskritiska inslag i vår verksamhet har brutits ned och finns beskrivna i handböcker, procedurer och instruktioner.