Projektet AiRMOUR

Forsknings- och innovationsprojektet AiRMOUR, Urban Air Mobility Emergency Medical Services in EU cities and regions, utvecklar, demonstrerar och möjliggör drönartjänster i städer med inriktning mot akutsjukvård och behov inom sjukvård. Det fokuserar på forskning och validering av nya koncept och lösningar för att göra drönartjänster säkra, tysta och gröna, men också mer tillgängliga, prisvärda och accepterade.

Det får stor uppmärksamhet när luftrummet öppnar upp för nya transportsystem, Urban Air Mobility (UAM), med både passagerardrönare och transport av gods. Men kanske är blåljus-tjänster det allra viktigaste då det handlar om att rädda liv eller begränsa skador i samhället. AiRMOUR fokuserar på tjänster inom sjukvård och akutsjukvård. I likhet med anpassningsprocessen för elbilar finns det utmaningar att övervinna relaterade till exempelvis tekniska regleringar. För att möta dessa utmaningar behövs mer forskning och städer behöver integrera drönartjänster i sina stadsplaneringsprocesser och skaffa lämpliga verktyg och kompetenser för att hantera det. AiRMOUR-projektet främjar ökad förståelse för nödvändiga åtgärder i den närmaste framtiden – för stadsplanerare, operatörer, tillsynsmyndigheter, akademi, luftrumsansvariga som till exempel LFV och företag.

Verkliga demonstrationer och simuleringar inom AiRMOUR-projektet syftar till att ta itu med en av de mest kritiska tillämpningarna vad gäller drönartjänster i städer, nämligen Emergency Medical Services. Inom AiRMOUR-projektet valideras drönartjänster för transporter av läkare, patienter och medicinska förnödenheter i verkliga demonstrationer i Stavanger (Norge), Helsingfors (Finland), regionen Nord-Hessen (Tyskland) och i simulering i Luxemburg.

−  LFV arbetar med det operativa konceptet för olika scenarier och tillhörande riskbedömning. Två andra viktiga fokusområden är cybersäkerhet och regler och metoder där vi jobbar tillsammans med Linköpings Universitet och våra jurister. Även Trafikverket deltar i projektet vilket gör att de lösningar vi tar fram har en koppling till en nära framtid, säger Gustaf Fylkner, LFVs forskningsavdelning och projektledare i AiRMOUR.

Resultat från AiRMOUR-projektet

− Det är glädjande att kunna presentera resultat från projektet AiRMOUR. Vi utvecklar en guidebok för drönartjänster i städer som riktar sig till städer, operatörer och intressenter. Det kommer också att utvecklas ett GIS-system med kartinformation för stadsplanerare och också ett utbildningsprogram inom UAM, Urban Air Mobility, berättar Billy Josefsson, programledare för AiRMOUR.
Med hjälp av dessa verktyg kommer varje europeiskt lokalt kluster av flyg- och stadsaktörer att få hjälp med att kunna förverkliga användandet av drönare i städer. Europeiska policyer, planering av det undre luftrummet och investeringar kommer att stödjas med hjälp av AiRMOUR:s demonstrationer, rön och nya kunskap.

Europeiska policyer, planering av det undre luftrummet och investeringar kommer att stödjas med hjälp av AiRMOUR:s demonstrationer, rön och nya kunskap. AiRMOUR är ett tvärvetenskapligt konsortium som kommer att involvera städerna direkt och säkerställa att de verktyg som tillhandahålls är användbara och effektiva. Konsortiet har totalt 13 partners, inklusive forskningsinstitut, flygmyndigheter, UAM-operatörer och Emergency Medical Service-organisationer. Dessutom har AiRMOUR-projektet 10 städer där UAM kommer att förverkligas och Stockholm är en av de städerna. Det finns en aktiv rådgivande funktion i projektet med starkt internationellt stöd från organisationer, såsom NASA, Dubai Future Foundation och EASA med flera.

Det treåriga AiRMOUR-projektet startade den 1 januari 2021 och har fått finansiering på cirka 6 miljoner euro från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta: