Remissvar

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. Här hittar du de senaste remissvaren från LFV. Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Remissvar 2020
Här finns de remissvar som LFV har lämnat till Regeringskansliet 2020.

Remissvar 2019
Här kan du se de remissvar som LFV har lämnat till Regeringskansliet 2019.

Remissvar 2018