Remissvar

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. Här hittar du ett urval av remissvar från LFV. Filerna är i PDF-format.

Remissvar 2022

Remissvar 2021