Internationellt

Vi på LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. Vi deltar i samarbeten både nationellt och internationellt.

Samarbeten och partnerskap

A6

A6 består av leverantörer av flygtrafikledningstjänst i tolv europeiska länder med syfte att driva utvecklingen av det europeiska flyget framåt inom ramen för SESAR-programmet.

Borealis

Borealis är en allians mellan nio nordeuropeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänster. Borealis arbetar för att kunna erbjuda flygbolagen raka flygvägar i hela norra Europa.

CANSO

Civil Air Navigation Services Organisation är en global intresseorganisation främst för leverantörer av flygtrafiktjänster.

CINEA

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, (tididare INEA; Innovation and Networks Executive Agency) ansvarar för att utveckla det europeiska transportsystemet.

COOPANS

COOPANS är ett samarbete mellan sex europeiska flygtrafiktjänstleverantörer för att samordna utvecklingen av ett gemensamt flygtrafikledningssystem. Samarbetet har stadfästs genom avtal som säkerställer utveckling och underhåll av LFVs flygtrafikledningssystem TopSky.

EASA

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är den gemensamma europeiska flygsäkerhetsmyndigheten.

ENTRY POINT NORTH AB (EPN)

En skola för flygtrafikledning som ägs av LFV, danska Naviair och irländska IAA.

EUROCONTROL

Den europeiska organisationen för samordning av flygtrafiken i det europeiska luftrummet med närmare 40 stater som medlemmar.

Försvarsmakten

Sedan 1978 är civil och militär flygtrafiktjänst integrerad. Flygtrafiktjänst utförs för militär luftfart vid såväl flottiljer som i luftrummet av LFV.

ICAO

International Civil Aviation Organization är ett FN-organ med uppgift att bidra till ökad flygsäkerhet genom gemensamma regler inom bland annat flygtrafiktjänst.

SDATS

Saab Digital Air Traffic Solutions AB ägs av Saab. Tidigare samägt av Saab (59%) och LFV (41%). Bolagets uppgift är att utveckla, marknadsföra, sälja och driva flygtrafikledning på distans.

SESAR

LFV deltar i EU-programmet SESAR, Single European Sky ATM Research, genom COOPANS.

SESAR Deployment Infrastucture Partnership

SDIP är ett partnerskap mellan ledande luftrumsanvändare, flygplatser, flygtrafiktjänstleverantörer och EUROCONTROL Network Manager (NM).

Swedavia

LFV levererar flygtrafiktjänst vid Swedavias tio flygplatser.

Transportstyrelsen

LFV samverkar med Transportstyrelsen kring utformning av regler och kontroller för luftfarten.