Program

SESAR är det EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR – Single European Sky ATM Research) för att möta den förväntade trafikökningen.

LFV arbetar  i SESAR genom alliansen COOPANS.

De övergripande målen för SESAR är att:

  • Att tredubbla kapaciteten i luftrummet.
  • Bibehållen eller förbättrad flygsäkerhet oberoende av trafikökningen.
  • Minskning av miljöpåverkan med tio procent per flygning.
  • Halvering av kostnaderna för flygtrafikledning.

Finansiärer av SESAR är EU, flygindustrin och Eurocontrol, som finns i Bryssel och arbetar för en harmonisering och integration av det europeiska flyget.

Nyheter

Demonstration av geografiskt frikopplad flygledning
LFV skapar smartare flöden till flygplatserna
LFV SESAR-validering för ökad kapacitet på Arlanda