Press

Hur fungerar flygtrafikledning? Vilka vägar tar flygplanen genom svenskt luftrum? Hur gör man för att få flyga med drönare nära en flygplats? Till LFVs presstjänst kan du ställa frågor om allt som har med flygtrafikledning att göra.

LFVs presstjänst

LFVs presskontakt dygnet runt 011-19 20 50 (endast för journalister).

Presstjänsten är bemannad vardagar 08.30-16.30. Då svarar vi på frågor om allt som rör flygtrafikledning. Pressjouren är bemannad utanför kontorstid. Då svarar vi på operativa frågor som exempelvis om aktuellt trafikläge i svenskt luftrum och läget på de flygplatser där LFV bedriver flygtrafiktjänst.

Ansvar och roller inom luftfarten

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att utöva tillsyn och regelefterlevnad inom den svenska luftfartssektorn. LFV är ett affärsverk med uppdrag från staten att bedriva civil och militär flygtrafikledning. LFV driver inga flygplatser. Flygplatser i Sverige är antingen statliga (Swedavia), privata eller kommunala.