LFV News 3 2016

LFVs övervakningsstruktur uppgraderas
Med början i år och med avslut 2020 kommer LFV att byta ut sin övervakningsstruktur - eller surveillance. Orsaken är att nuvarande radarstationer är mellan 15 och 20 år gamla och att nya regler för radarövervakning träder i kraft 2020.
Den 16 mars höll LFV en informationsdag på Arlanda som riktade sig till de kunder som berörs av uppgraderingen. För mer information kontakta Anders Andersson på telefon 0708892819.
En sammanfattning av informationsdagen.

Rymdväder orsak till radarstörning 4 november
Radarstörningen som påverkade delar av flygtrafiken i Sverige den 4 november 2015 berodde på radiostrålning i samband med ett solutbrott. Det visar den utredning som LFV har gjort efter händelsen.
Det var vid 16-tiden onsdagen den 4 november i fjol som man på kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö fick de första indikationerna om att LFVs radaranläggningar inte levererade korrekta data till flygledningen. Orsaken kunde snabbt identifieras och åtgärder vidtas.

Ett år med fjärrstyrda torn
Sedan 21 april 2015 har LFV bedrivit flygtrafikledning på distans vid LFVs Remote Tower Centre i Sundsvall. Med drygt 3 000 loggade drifttimmar har LFV samlat på sig en unik erfarenhet, något som flygplatser runt om i världen kan dra nytta av.
Pressmeddelande RTS - One Year in Operation.

Sänkta avgifter till flygbolagen igen
LFV bedrev under 2015 ett framgångsrikt effektiviseringsarbete. Därför kunde Sveriges en routeavgift sänkas för fjärde året i rad den 1 januari 2016. LFVs del av en routeavgiften är ungefär 80 procent.

Full pott för LFV på flygtrafikledningsmässa
Vid flygtrafikledningsmässan World ATM Congress 2016 8-10 mars belönades LFV två gånger för Remote Tower Services. Dessutom belönades två allianser som LFV arbetar i för att effektivisera flygtrafikledning i Europa.