2021

LFV News nr 5, 2021

Den 1 december anslöts flygtrafikledningen vid Åre Östersund Airport till LFVs kontrollcentral för flygtrafikledning på distans på Arlanda, RTC Stockholm. Åre Östersund Airport är därmed den andra Swedaviaflygplatsen med detta koncept för flygtrafiktjänst. Ägarstrukturen i Saab Digital Air Traffic Solutions AB (SDATS) förändras genom att LFV säljer sina aktier till Saab som därmed blir helägare av SDATS. LFV trafikleder tomteflyget genom Sverige. Läs LFV News nr 5, 2021 här.

LFV News nr 4, 2021

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2 900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. Belgien väljer svensk lösning från LFV- och Saabägda företaget SDATS för flygtrafikledning på distans. Läs LFV News nr 4, 2021 här.

LFV News nr 3, 2021

LFV har driftsatt en ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm. Den 1 juni fördes den lokala flygtrafiktjänsten vid Swedaviaägda Kiruna Airport över från tornet på flygplatsen till RTC Stockholm. Ytterligare tre Swedaviaflygplatser ska bli distansledda före utgången av år 2022 inom ramen för RTS-programmet. Läs LFV News nr 3, 2021 här.

LFV News nr 2, 2021

LFV har deltagit i ett forskningsprojekt kring bullermätning på Arlanda. Just nu pågår också en forskningsstudie där LFV genomför fatiguestudier (fatigue=trötthet) på olika skiftrotationer och Coronarelaterad påverkan på arbetssituationen hos flygledare. Och så blir London City Airport den första större internationella flygplatsen med flygtrafikledning på distans. Läs LFV News nr 2, 2021 här.

LFV News nr 1, 2021

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskade med 57 procent under pandemiåret 2020. LFV inleder samarbete med Vattenfall för att utveckla den fossilfria flygplatsen. LFV utvecklar och säljer teknisk tjänst för flyginformation till flygtrafiktjänstleverantörerna på Island och i Danmark. Läs LFV News nr 1, 2021 här.