Pressmeddelanden

Stor minskning av flygtrafiken 2020 till följd av pandemin

Den reguljära flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin. Antalet flygrörelser uppgick under fjolåret till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019. [20210301]

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Utgångspunkten blir den nya forskningsarenan LARC (LFV Aviation Research Center) vid flygplatsen i Örnsköldsvik där lösningar för fossilfria flygplatser ska utvecklas och kunna fungera som mall för andra flygplatser. [20210211]