Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 2023

Kortare flygvägar för propellerflyg från Landvetter

För att bidra till en minskning av flygets miljöpåverkan har LFV idag genomfört en viktig förändring i hanteringen av propellerflygplan. Samtliga propellerdrivna flygplan följer numera kortare utflygningsvägar mot sina respektive destinationer.

Vid årets Aerospace Almedalen talade LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas och överdirektör Magnus Corell om framtidens luftrum och hur det blir bäst för flyget, försvaret och miljön.

Flyget på Umeå Airport trafikleds nu på distans

Den 23 februari ansluter flygtrafikledningen vid Umeå Airport till LFVs kontrollcentral RTC Stockholm och blir därmed den tredje av totalt fyra flygplatser som ingår i Swedavias beställning avseende flygtrafiktjänst på distans.

Regeringen ger LFV ökat ansvar för obemannad luftfart och förlänger generaldirektörens förordnande (2023-02-01)

Den 1 februari uppdateras LFVs instruktion med uppdraget att tillhandahålla information och tjänster som stödjer obemannad luftfart. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas förordnande förlängs med ytterligare tre år från och med den1 april till och med den 31 mars 2026.

Pressmeddelanden 2022

Kraftsamling kring drönare

Igår genomfördes en drönardag med seminarier och drönarflygning på Norrköpings flygplats, för att visa samhällsnyttan med drönare. Drönardagen är en del i en stor Europasatsning och Östergötland är en av sex platser i Europa som genomför demonstration av drönartjänster i stadsmiljö.

LFV tar nästa steg för en effektivare flygtrafiktjänst

LFV har i dag demonstrerat funktionen multiple remote tower vid Malmö Sturup. Multiple remote tower är en vidareutveckling av flygtrafikledning på distans, det framgångsrika koncept för flygtrafikledning som LFV var först i världen med 2015 och som nu är i drift vid sex svenska flygplatser. [2022-09-29]

Hållbart flyg i fokus i Almedalen 5 juli - uppdaterat program

Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 5 juli bjuder branschen in till ett brett program från morgon till kväll. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, intresseorganisationer och industri. [2022-07-01]