Pressmeddelanden 2010

Sjunde månaden i rad med tillväxt för flyget

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt fem procent i november 2010. Det innebär sjunde månaden i rad med en tillväxttakt på omkring fem procent. Efter elva månader är antalet flygrörelser 1,5 procent fler än i fjol. [2010-12-08]

LFV möter underskott med effektiviseringsprogram

Luftfartsverkets (LFV) rörelseresultat under årets första nio månader blev 15 miljoner kronor. Dock dras en route-verksamheten med ett betydande underskott. [2010-11-30]

Femte månaden i rad med tillväxt för flyget

I september ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med 5,1 procent. Det är femte månaden i rad med en tillväxttakt över 5 procent. [2010-10-07]

Airbus A380 på väg mot Arlanda

Världens största passagerarplan, Airbus A380, är nu inne i svenskt luftrum på väg mot Stockholm-Arlanda Airport. Omkring kl 11 kommer planet att passera på låg höjd över Stockholm innerstad. [2010-09-15]

Airbus A380 till Arlanda i morgon - inbjudan från Svenskt Flyg

Svenskt Flyg, där LFV är en av medlemmarna, bjuder in till besök på Stockholm Arlanda Airport i samband med att världens största passagerarplan, Airbus A380, landar där onsdag förmiddag. [2010-09-14]

Fjärde månaden i rad med tillväxt

I augusti ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med 5,8 procent. Det är fjärde månaden i rad med en tillväxttakt kring 6 procent. [2010-09-08]

LFV i bräschen för ett miljövänligare flyg

Med ny teknik skapas nya möjligheter för ett miljövänligare flyg. LFV utvärderar med Göteborg Landvetter Airport som bas och med start hösten 2010 ny teknik som minskar utsläpp och buller. [2010-07-20]

Flygrörelserna ökade med 5 procent i juni

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 5 procent i juni 2010 jämfört med juni 2009. – Återhämtningen under maj månad var inte en engångsföreteelse. För andra månaden i följd ser vi nu relativt stora trafikökningar i svenskt luftrum. Främst är det utrikestrafiken som ökar vilket hänger samman både med den positiva utvecklingen av den svenska konjunkturen och med reslusten hos privatresenärerna, säger Lars Ahlm, omvärldsanalytiker på LFV. [2010-07-07]

Flygrörelserna ökade med 6 procent i maj

Det totala antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 6 procent i maj jämfört med maj 2009. – Ökningen av flygtrafiken under första kvartalet 2010 fortsatte i maj, säger Dan Lundvall, rådgivare vid affärsutveckling LFV. Samhällsekonomin går bättre vilket normalt påverkar flyget positivt. Det är också tveklöst så att många passagerare har valt att genomföra sina i april inställda resor under maj månad i stället. [2010-06-11]

LFVs delårsrapport: Askmoln och svag trafikutveckling

LFV:s resultat för första kvartalet 2010 blev en förlust med 44 miljoner kronor (-38). Under perioden ökade antalet passagerare med 4 procent, medan antalet flygplansrörelser minskade med 2 procent. [2010-05-20]

Besluten om restriktioner är en gemensam bedömning

Besluten om restriktioner i svenskt och europeiskt luftrum på grund av askmolnet från den isländska vulkanen är baserade på de senaste meteorologiska rapporterna samt de beslut som tas i samförstånd inom flygsäkerhetsorganet Eurocontrol. [2010-04-19]