Pressmeddelanden 2011

Flyget saktar in efter starkt år

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökar fortfarande men tillväxten avtar. Det visar LFVs trafikstatistik för november 2011, då antalet flygplansrörelser ökade med 4 procent jämfört med november 2010. [2011-12-12]

EU prisar svenskt/danskt samarbete i luften

EU utnämner det svensk-danska samarbetet om ett gemensamt luftrum till ett av Europas tio mest lyckade projekt inom transportområdet. Det ursprungliga urvalet har varit så stort som 400 projekt som får ekonomiskt stöd från EU. [2011-12-11

LFV ökar kapaciteten i luften

I dag delar LFV en sektor i luftrummet över norra Götaland och Gotland. Konsekvensen blir en kapacitetsökning och mindre risk för störningar i ett starkt trafikerat område i Sverige. [2011-11-21]

LFV höjer prognosen för 2011

Flygtrafiken i svenskt luftrum har ökat med knappt 9 procent under årets tio första månader. Mot den bakgrunden höjer LFV helårsprognosen till en ökning med 8 procent för 2011. [2011-11-11]

Överflygande trafik ökade mest i september

Antalet flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 5 procent i september. Den överflygande trafiken ökade mest. Ackumulerat för årets första nio månader är tillväxten knappt 9 procent jämfört med motsvarande period 2010. [2011-10-06]

Fjärrstyrda torn ett steg närmare förverkligande

LFVs arbete med att utveckla tjänsten flygtrafikledning på distans har nu nått mer än halvvägs mot en färdig produkt. På tisdagen visades konceptet upp i Malmö för en internationell publik. [2011-10-05]

LFV med i effektivisering av militär flygtrafikledning i Storbritannien

LFVs dotterbolag LFV Aviation Consulting har tillsammans med BAE-system, Indra och Altran Praxis i stark konkurrens blivit utvalda av det brittiska försvarsdepartementet att gå vidare i det långsiktiga projektet Marshall. Syftet är att effektivisera den militära flygtrafikledningen i Storbritannien. [2011-09-21]

Augusti ytterligare en stark månad för svenskt flyg

Antal flygplansrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 7 procent i augusti. Inrikestrafiken visar på en uppgång med nästan 10 procent. [2011-09-09]

Utrikestrafiken växte mest under starkt första halvår

Antal luftrumsrörelser i svenskt luftrum ökade med tio procent under första halvåret 2011. Störst tillväxt visar utrikesflyget. [2011-07-08]

LFV räknar med fortsatt tillväxt för flyget under 2011

Med en tillväxt för flyget på 12 procent under årets fem första månader reviderar nu LFV sin prognos uppåt för helåret 2011. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum uppgick under årets fem första månader till 284 000. [2011-06-09]

Vulkanutbrottet och konsekvenserna för svenskt luftrum

Vulkanutbrottet på Island påverkar för närvarande inte svenskt luftrum. Luftfartsverket LFV har börjat arbeta enligt de operativa rutiner som gäller om ett askmoln skulle påverka flygtrafiken över Sverige. [2011-05-22]

LFVs trafikstatistik: Askmolnet i fjol ger stor ökning i år

Under årets fyra första månader ökade antalet flygrörelser i svenskt luftrum med 12 procent. Det är dock en siffra som ska tas med en nypa salt eftersom jämförelsen nu inkluderar april 2010 då askmolnet från Island ställde stora delar av det europeiska flyget. [2011-05-06]

Plus sex procent för flyget första kvartalet

Första kvartalet 2011 blev ett tillväxtkvartal för flyget. Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 6 procent jämfört med första kvartalet 2010. Utrikestrafiken är den del som ökat mest – med drygt 9 procent. [2011-04-06]

LFV sköter flygtrafikledning i Västerås

LFV och ACR enades under tisdagskvällen om ett avtal för flygtrafikledningstjänst på Västerås flygplats. [2011-03-30]

LFV avslutar leverans av flygtrafiktjänst i Västerås

Avtalet mellan LFV och ACR om samarbete om flygtrafikledningstjänsten på Västerås flygplats upphör att gälla i dag. – Vi beklagar de konsekvenser det eventuellt kan medföra för flygplatsen och dess passagerare, säger Per Högberg, chef affärsområde Terminal inom LFV. [2011-03-25]

Flygsamarbete över Nordsjön

Återigen tar Luftfartsverket (LFV) ledningen för att fortsätta att utveckla, harmonisera och effektivisera flygtrafikledningen i Europa. LFV har idag tillsammans med danska Naviair inlett ett samarbete med brittiska NATS och irländska IAA om att etablera ett funktionellt luftrum som i praktiken suddar ut gränserna i luftrummet över Sverige, Danmark, Storbritannien och Irland samt en stor del av området över Atlanten. [2011-03-08]

LFV prisbelönat för fjärrstyrda torn

LFV har vid den pågående flygbranschmässan ATC Global i Amsterdam tilldelats ett innovationspris för arbetet med fjärrstyrda torn inom ramen för det europeiska utvecklingsprojektet SESAR. Redan nu pågår arbetet i Sundsvall för att förbereda flygledning vid Örnsköldsvik flygplats på distans. [2011-03-08]

Utrikestrafiken bakom stark ökning för flyget

Även februari blev en tillväxtmånad för flyget. Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med drygt 5 procent jämfört med februari 2010. Liksom i januari var det utrikestrafiken som stod för den största ökningen, med drygt 8 procent. [2011-03-07]

2010 ett förändringens år för LFV

2010 blev ett förändringens år för LFV. Delningen av affärsverket 1 april var bara två veckor bort när vulkanaskan från Island ledde till stora förluster för hela flygbranschen. LFVs resultat efter finansiella poster stannade ändå vid minus 12 miljoner kronor. 2011 ser ut att bli bättre. [2011-02-23]

Stark inledning på 2011 för flyget

Svenskt flyg inledde 2011 starkt. Antalet rörelser i svenskt luftrum ökade med 8 procent jämfört med januari 2010 och uppgick till 51 000. Utrikestrafiken ökade mest, med 11 procent. [2011-02-04]

LFV med i upphandling av flygtrafiktjänst i Spanien

Den spanska regeringen har liksom sin svenska motsvarighet valt att avreglera den civila flygtrafiktjänsten vid de spanska flygplatserna. Totalt berörs 39 flygplatser med en trafikvolym på över 2 miljoner rörelser, eller tre gånger större verksamhet än LFVs egen svenska verksamhet inom Produktion Terminal. LFV har för avsikt att delta i den kommande upphandlingsprocessen. [2011-01-21]

Stort steg taget på väg mot danskt-svenskt luftrum

Sverige och Danmark har tagit ett stort steg mot ett gemensamt luftrum. Vid årsskiftet integrerades delar av de båda moderbolagen LFVs och Naviairs verksamhet i det gemensamma bolaget NUAC. År 2012 är integrationen komplett och de båda ländernas luftrum ett. [2011-01-19]

Uppgång för flyget under 2010

Stark svensk ekonomi och reslust är förklaringar till att antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 2 procent under 2010. Det innebär 655 000 flygrörelser under fjolåret eller 11 000 fler än under 2009. [2011-01-12]