Pressmeddelanden 2012

Sänkt flygfart till Göteborg minskar utsläpp

Sedan den 1 december går inflygningarna till Landvetter och Säve något långsammare än normalt. Passagerarna märker dock knappast av hastighetsbegränsningen vars syfte är att minska utsläppen. Den 1 december inledde LFV tillsammans med flygbolagen ett halvårslångt projekt där man sänker farten på inflygningarna med i genomsnitt tio knop när de lämnar marschhöjd. [2012-12-10]

Avtal Sverige-Irak öppnar möjligheter för LFV

Irak och Sverige undertecknade på tisdagen ett bilateralt avtal om utbyte av produkter och tjänster. För LFV innebär avtalet en möjlighet till försäljning av tjänster inom luftfartsområdet till Irak. [2012-10-10]

LFV jobbar långsiktigt för ett hållbart flyg

Idag landar Etiophian Airlines med en Boeing 787 Dreamliner för första gången på Arlanda. Mindre buller och lägre utsläpp är utmärkande för planet. Medan flygbolag och flygplatser utvecklar nya produkter och metoder för att minska flygets miljöpåverkan är det flygtrafikledningens uppgift att göra varje flygning så effektiv som möjligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. LFV jobbar långsiktigt med det. [2012-09-20]

Flygrörelserna fortsätter att minska

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med knappt 5 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. Det innebär sjätte månaden i rad med minskat antal flygrörelser. [2012-09-11]

Nytt trafikflöde för flyget in till Stockholm

Från och med i morgon den 23 augusti ändrar LFV metodiken och därmed flödet för den trafik som från söder flyger in och ska landa på Arlanda eller Bromma. Skälet till förändringen är att det i dag finns ett kapacitetsproblem för ankommande trafik via Trosa. Inpasseringspunkten TRS (Trosa) kompletteras med ytterligare en punkt, NILUG, som ligger öster om Trosa. Detta skapar en möjlighet till dubbla spår mot Arlanda och Bromma. [2012-08-22]

Luftrumsrörelserna ner första halvåret

Luftrumsrörelserna i svenskt luftrum minskade med knappt en procent under det första halvåret 2012 jämfört med 2011. Det visar färsk statistik från Luftfartsverket, LFV.

Sverige och Danmark skriver europeisk luftfartshistoria

Den 1 juli skrevs europeisk luftfartshistoria. Från det datumet driver svenska LFV och danska Naviair gemensam flygtrafiktjänst i det samägda bolaget NUAC i det svensk-danska luftrummet. Det är ett samarbete som går i takt med EU:s strävan mot färre nationella luftrum. [2012-07-02]

LFV deltar i Almedalsveckan

Luftfartsverket, LFV, är en del av flygets infrastruktur i Sverige. Vi levererar flygtrafiktjänster för drygt 2 miljarder kronor per år. Under dygnets alla timmar året runt ansvarar vi för att omkring 30 miljoner resenärer färdas säkert och effektivt genom vårt svenska luftrum. Det arbetet utförs i två kontrollcentraler i Stockholm och Malmö och i 34 torn från Kiruna i norr till Malmö i söder. I år finns LFV representerat på Flygets dag onsdag 4 juli under Almedalsveckan. [2012-06-29]

Flygrörelserna minskade stort i maj

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med drygt 4 procent i maj jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. Det innebär tredje månaden i rad med minussiffror. [2012-06-08]

LFV skriver ner prognosen för 2012

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med knappt 1 procent i april 2012 jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. Efter den svaga inledningen på 2012 har LFV reviderat sin prognos för helåret. [2012-05-10]

Flyget minskade i mars

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 1 procent i mars 2012 jämfört med samma månad i fjol. Det visar LFVs trafikstatistik för den gångna månaden. [2012-04-11]

Tydlig inbromsning för flyget

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökade visserligen med knappt 4 procent i februari, men det beror till stor del på skottdagen. Det är tydligt att fjolårets tillväxt avtar. [2012-03-08]

Ljudvallen bruten, svenska LFV medverkar till genombrott

I Amsterdam skrevs ett nytt kapitel i flygtrafikledningens historia. Europa och USA har enats om att fortsatt utveckling ska ske under samma paraply. Målet är att skapa ett gemensamt luftrum, ett Single Sky, som spänner över hela jordgloben. Ett stort genombrott för den civila luftfarten, konstaterar Thomas Allard, generaldirektör för LFV. [2012-03-07]

LFV lämnar Västerås flygplats

Efter 18 år som leverantör av flygtrafiktjänst lämnar LFV Västerås flygplats ikväll. - Vi har en lång och god relation med flygplatsen och vi tycker förstås att det är tråkigt att lämna Västerås, säger Per Högberg, chef för affärsområde Terminal i LFV. [2012-02-28]

Stor ökning för flyget 2011

Flygtrafiken i svenskt luftrum ökade med 8 procent under 2011. Det innebär drygt 706 000 flygrörelser under fjolåret. Även för 2012 räknar LFV med en ökning, om än lägre. [2012-01-10]