Pressmeddelanden 2013

Fjärrstyrda torn en unik lösning för flygtrafikledning

LFV och Saab har tillsammans utvecklat en operativ och teknisk lösning för fjärrstyrda torn som kommer att bli den första anläggningen i världen som får licens för operativ drift. Det är en ny, helt svenskutvecklad produkt för flygtrafikledning på distans färdig att tas i drift under första kvartalet nästa år. [2013-12-12]

Ingen enskild orsak bakom Kebnekaiseolyckan

Statens Haverikommission har i dag lämnat sin slutrapport om den tragiska olyckan den 15 mars 2012 då ett norskt militärplan flög in i Kebnekaisemassivet varvid samtliga fem ombord omkom. -Det är en tragisk och svårförklarlig olycka. Förlusten av liv kan aldrig nog beklagas, det vi kan göra är att så långt möjligt försöka förstå vad det var som hände, säger LFVs kommunikationsdirektör Carl Selling. [2013-10-22]

Ökning för flyget för femte månaden i rad

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med 3 procent i augusti 2013 jämfört med augusti 2012. När sommaren 2013 nu summeras innebär det en sommar med ökande flyg i svenskt luftrum. [2013-09-10]

Antalet flygrörelser ökade i maj

Flygrörelserna i svenskt luftrum ökade med 1 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012. – Detta är den andra månaden i rad med en ökning på över ett år. Vi har en underliggande negativ trend men det verkar som om minskningen avtar, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm.

Flygrörelserna ökade i april

Flygrörelserna i svenskt luftrum ökade med knappt 3 procent i april jämfört med april 2012. Det är första månaden på över ett år med ökande trafik, men trafikökningen förklaras till stor del av påsken som i fjol inföll i april och i år i mars. [2013-05-13]

LFV skriver flygtrafiktjänsthistoria i Förenade Arabemiraten

I går den första maj tog LFV, tillsammans med företaget GAL, över som leverantör av flygtrafiktjänst vid Abu Dhabi Airports Companys flygplatser i Förenade Arabemiraten. Kontraktet är på fem år och innebär LFVs största utlandsetablering inom flygtrafiktjänst. [2013-05-02]

Miljöpris till Landvetter

Vingaprojektet som bedrevs vid Göteborg Landvetter Airport 2010-2011 har fått utmärkelsen Environmental Award. Priset delades ut i tisdags vid den årliga flygtrafikmässan ATC Global i Amsterdam. [2013-03-14]

Systemet för Remote Tower har klarat LFVs leveranskontroll

LFV har under många år arbetat med Saab för att utveckla tekniska system för flygtrafikledning. Målet är att öka säkerheten, höja kapacitet och samtidigt ta fram en effektivare tjänst för flygplatser. Nu har Saabs r-TWR system, placerat på flygplatsen i Sundsvall, genomgått tester och klarat LFVs leveranskontroll. [2013-02-26]

LFV fortsätter besparingsprogram

LFV ska minska sina kostnader med 400 miljoner kronor. Ett stort arbete är genomfört och 140 miljoner kronor återstår. Under 2013 intensifierar LFV därför besparingsprogrammet. Den 1 maj presenterar LFV en ny organisation som fokuserar på produktion och marknad. [2013-01-30]

Flygrörelserna minskade under 2012

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum minskade med knapp 3 procent under fjolåret. Det visar LFVs trafikstatistik. - Flygtrafiken i Sverige drabbas nu av den lägre ekonomiska tillväxten i Sverige, och finansoron som redan hämmat utvecklingen i Europa en längre tid. Därtill kommer ett relativt högt flygbränslepris över en längre sammanhängande period, säger LFVs omvärldsanalytiker Lars Ahlm. [2013-01-10]