Pressmeddelanden 2015

LFV fortsätter effektiviseringsarbetet och sänker rörelsekostnaderna

Antalet luftrumsrörelser i Sverige ökade med en procent under årets första nio månader. Detta i kombination med sänkta rörelsekostnader gör att LFVs resultat efter finansnetto uppgår till 166 miljoner kronor efter tredje kvartalet (158). [2015-11-30]

LFV överklagar beslut om bygglov

LFV har lämnat in ett överklagande av beslutet om bygglov för Norra Tornen i Hagastaden i Stockholm till Mark- och miljödomstolen. [2015-11-10]

LFV utreder onsdagens radarstörning

Under onsdagen drabbades flygtrafiken i Sverige av störningar när flera av LFVs radaranläggningar inte kunde leverera korrekta radardata till våra flygledningscentraler. [2015-11-05]

Solstorm påverkar flygtrafiken i Sverige

Under eftermiddagen har flyget i Sverige påverkats av väderfenomenet solstormar. Detta kan ge upphov till störningar i jordens magnetfält. Det har inneburit störningar på LFVs radaranläggningar i Sverige då solstorm kan försämra för flygtrafikledningens möjligheter att leda trafiken i luften. [2015-11-04]

LFV etablerar sig i Norge

Den norska marknaden för lokal flygtrafiktjänst är mycket intressant för svenska LFV. Därför har LFV som leverantör av flygtrafiktjänst under hösten etablerat ett norskt bolag, LFV Norway A/S. [2015-10-26]

LFV har en nyckelroll i flygets miljöutmaning

Flygets miljöfrågor avgörs inte bara av flygplanens motorer och vilket bränsle som finns i tankarna. Lika viktigt är hur man flyger. Här har LFV en nyckelroll. [2015-07-02]

LFV först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning

Från och med i dag drivs flygtrafikledningen på Örnsköldsviks Airport med Remote Tower Services, RTS. Under dagen har de första planen startat och landat trafikledda från LFV Remote Tower Center i Sundsvall. LFV och Saab har tillsammans utvecklat de operativa och tekniska lösningarna för fjärrstyrd flygtrafikledning. Det är första gången i världen som flygtrafikledningen görs fjärrstyrt. Efter tio års utvecklingsarbete är LFV och Saab först i världen med att lansera Remote Tower Services. [2015-04-21]

LFV hanterade fler flygplansrörelser 2014

Under 2014 uppgick antalet rörelser i svenskt luftrum till 705 000. Det är en ökning av trafiken med 1,5 procent. Det skriver LFV i årsredovisningen för 2014. – Både antalet flygrörelser och passagerarvolymerna ökade under fjolåret. Det visar med all tydlighet att flyget är ett attraktivt transportmedel som skapar tillgänglighet inom Sverige och mellan Sverige och världen, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin. [2015-03-26]

LFVs miljöprojekt ett föredömligt exempel

Den internationella luftfartsmyndigheten ICAO har utsett LFVs miljöprojekt VINGA till en "best practice" fallstudie ur ett globalt perspektiv.
– Det är hedrande och ytterst ett bevis för att vi i Sverige och LFV är i framkant när det kommer till miljö och flyg. Jag tror att projektet visade styrkan i samarbete mellan branschens aktörer men också vikten av att så långt möjligt involvera alla berörda såsom piloter och flygledare men också miljömyndigheter, säger Niclas Wiklander som var projektledare för VINGA. [2015-03-05]