2019

LFVs dotterbolag levererar flygtrafikledning till Sveriges nya flygplats i Sälen

I dag invigs Sveriges första nya flygplats på 20 år, Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Med den blir Sveriges största skidregion mer lättillgänglig för svenska och utländska skidturister. LFVs och Saabs bolag SDATS levererar flygtrafikledning på distans, RTS, till flygplatsen. [2019-12-21]

LFV skapar smarta lösningar för morgondagens flyg

Automation inom flyg och flygtrafikledning kan bidra till ökad säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Tillsammans med Linköpings universitet driver LFV sedan 2015 forskning inom området i Automationsprogrammet. På tisdagen visades de resultat som har åstadkommits upp för en större publik i Stockholm. [2019-11-20]

LFV är med och utvecklar framtidens flygplatstjänster i Örnsköldsvik

På Örnsköldsvik Airport har LFV tillsammans med partners etablerat en forskningsarena för utveckling av autonoma och fjärrstyrda flygplatser. På torsdagen visades de första resultaten upp för en större publik. [2019-09-13]

Flygets vägar behöver moderniseras för att möta nya krav och användare

Svenskt luftrum behöver moderniseras. Nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998 och förutsättningarna har förändrats på en rad punkter sedan dess. Nya luftrumsanvändare har tillkommit och EU har uttalade krav på luftrummet när det gäller kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet. [2019-07-02]

LFV och Eltel tecknar avsiktsförklaring

LFV och Eltel har tecknat en avsiktsförklaring om att LFV förvärvar Eltels svenska affärsområde Aviation and Security. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att slutligt avtal tecknas under första kvartalet 2020 [2019-06-27]

Linköping/Saab flygplats trafikleds nu på distans

Linköping/Saab flygplats flygtrafikleds på distans sedan torsdag 13 juni. Därmed är den tredje svenska distansledda flygplatsen etablerad vid kontrollcentralen i Sundsvall. [2019-06-20]

Flyg och rymd i fokus i Almedalen 2 juli

Årets Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 2 juli bjuder branschen in till ett brett program från morgon till kväll. Infrastrukturminister Tomas Eneroth ger sin syn på hur morgondagens flyg ska vara både hållbart och tillgängligt. [2019-06-19]

Första distansledda landningen på Linköping/Saab flygplats

I dag den 30 april landade det första distansledda flygplanet på Linköping/Saab flygplats. Därmed är en tredje svensk flygplats snart etablerad fullt ut för flygtrafikledning på distans.
– Inflygningen och landningen trafikleddes av flygledarna vid kontrollcentralen i Sundsvall och strax före klockan 10 satte det först flygplanet hjulen i backen. En och halv timme senare landade den första reguljära flighten, en KLM från Amsterdam, berättar Per Kjellander, operativ chef i LFV. [2019-04-30].

Linköping/Saab flygplats får godkänt för flygtrafikledning på distans

Linköping/Saab flygplats har blivit godkänd av Transportstyrelsen för att flygtrafikledas på distans. Därmed blir Linköping den tredje svenska flygplatsen som ansluts till centralen för flygtrafikledning på distans i Sundsvall, RTC Sundsvall. [2019-04-05]

LFV tar hem kontrakt med Isavia

Isländska flygtrafiktjänsten Isavia och LFV tecknade i slutet av 2018 ett avtal som innebär att LFV säljer den lösning för aeronautisk information (AIS) som vi själva kommer att använda. [2019-02-01]

LFV och Örnsköldsvik Airport utvecklar framtidens flygplatser i unikt samarbete

Nu startar utvecklingen av ett internationellt test- och demonstrationscenter för fjärrstyrda och autonoma flygplatser på Örnsköldsvik Airport. Arenan kommer att utgöra ett forum för aktörer inom flygbranschen och intressenter från industrin, akademin, myndigheter och regionen. [2019-01-25]

Rekordmånga rörelser i svenskt luftrum 2018

2018 blev ett nytt rekordår i svenskt luftrum med 785 000 rörelser. Det är en treprocentig trafikökning jämfört med 2017. Flygtrafik som korsar svenskt luftrum utan att starta eller landa i Sverige står för den stora ökningen. [2019-01-08]