LFV skapar smarta lösningar för morgondagens flyg

Automation inom flyg och flygtrafikledning kan bidra till ökad säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Tillsammans med Linköpings universitet driver LFV sedan 2015 forskning inom området i Automationsprogrammet. På tisdagen visades de resultat som har åstadkommits upp för en större publik i Stockholm.

Exempel på automation inom flyget är användandet av artificiell intelligens, AI, i flygtrafikledningen för ökad säkerhet och uthållighet, övervakning av rörelser på en flygplats och av flygplan, riskidentifiering i säkerhetskritiska miljöer och automation för utbildning och kompetensverifiering inom luft- och sjöfart.
– Samarbetet mellan LFV och Linköpings universitet har gett fantastiska resultat. Tillsammans jobbar vi fram smarta lösningar för morgondagens flyg, säger LFVs forskningschef Björn Wahlström.
Trafikverket är sponsor för Automationsprogrammet och har flera forskningsprojekt inom framtidens flygtrafikledning i sin portfölj.
– Forskning och innovation är ett viktigt verktyg som gör att vi kan utveckla lösningar som bidrar till god tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle. Vi behöver gemensamt driva på den tillämpade forskningen så att lösningar kan implementeras och göra nytta, säger Marie Fridolin, verksamhetsstyrningschef, Trafikverket.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och hade 2018 en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Fakta om LFV
• LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
• LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
• 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
• LFV är ett statligt affärsverk.
• 785 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2018.
• 99,9 procents punktlighet.
• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
• Kontrollcentralen i Sundsvall, RTC Sundsvall, drivs sedan årsskiftet av Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS, ett bolag som ägs av Saab och LFV.