2021

LFV har fått i uppdrag att genomföra en översyn av det undre luftrummet

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. [20210910]

LFV driftsätter ny kontrollcentral för flygtrafikledning på distans

LFV har i dag driftsatt kontrollcentralen RTC Stockholm, eller Remote Tower Center, för flygtrafikledning på distans vid några av Swedavias flygplatser. Den första flygplatsen att anslutas var Kiruna Airport. [20210601]

Bättre kontroll på flygtrafiken över södra Östersjön med ny radar

LFV har tagit en ny primärradar i drift i södra Sverige. Med den får LFVs flygledare som hanterar trafiken över södra Östersjön viktig flygsäkerhetshöjande information om flygningar utan transponder. [20210324]

Stor minskning av flygtrafiken 2020 till följd av pandemin

Flygtrafiken i svenskt luftrum minskade med 57 procent under 2020 som en direkt följd av pandemin. Antalet flygrörelser uppgick under fjolåret till 332 000 att jämföra med 774 000 år 2019. [20210301]

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Utgångspunkten blir den nya forskningsarenan LARC (LFV Aviation Research Center) vid flygplatsen i Örnsköldsvik där lösningar för fossilfria flygplatser ska utvecklas och kunna fungera som mall för andra flygplatser. [20210211]