Pressmeddelanden 2014

LFV leder flyget till tomten

Jultomten i norra Finland behåller sin attraktionskraft år efter år. Det innebär att LFV under december månad kommer att flygtrafikleda omkring 380 flyg genom svenskt luftrum på sin väg till och från tomten. [2014-12-22]

LFV med i grupp som reformerar europeiskt luftrum

Moderniseringen av Europas luftrum har tagit ett stort steg framåt sedan EU-kommissionen pekat ut industrigruppen Sesar Deployment Alliance för att reformera det europeiska flyget. LFV ingår i gruppen. – LFV kommer med sina kunskaper och erfarenheter att bidra till att effektivisera luftfarten i Sverige och Europa, säger Niclas Gustavsson, chef för affärsutveckling och internationella relationer i LFV. [2014-12-16]

LFV vinner tornkontrakt i Linköping

LFV har vunnit upphandlingen av lokal flygtrafiktjänst vid Saab Airport i Linköping. – Avtalet visar att LFV står sig väl i konkurrensen med andra leverantörer av flygtrafiktjänst, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin. [2014-11-24]

LFV först i världen med drifttillstånd för fjärrstyrda torn

LFV har av Transportstyrelsen fått operativt godkännande för fjärrstyrda torn. Örnsköldsvik Airport blir den första flygplatsen i världen som trafikleds på distans. I och med det skriver LFV svensk industrihistoria. [2014-11-03]

Göteborg City Airport först med nya landningsprocedurer

Med hjälp av satelliter ska precisionen och säkerheten öka när flygplanen ska landa. Göteborg City Airport är först i Sverige att erbjuda flyget dessa nya procedurer och Luftfartsverket (LFV) svarar för införandet. [2014-09-18]

Ingen akut risk för aska i nordiskt luftrum

Det är för närvarande och med nuvarande vindar ingen risk för aska från Bardarbunga i nordiskt luftrum. Den bedömningen gjorde Volcanic Ash Centre i London på måndagen. [2014-08-25]

Normal flygkapacitet i Stockholm

Radarproblem orsakade under tisdagseftermiddagen störningar i flygtrafiken till och från Arlanda och Bromma. Efter reparationsarbeten kan trafiken nu återgå till det normala. [2014-08-12]

Gammal radar på Bromma får ansiktslyft

Bällsta radar vid Bromma flygplats är en gammal anläggning som uppfördes på 1960-talet. Nu ger LFV hela anläggningen ett ansiktslyft. [2014-07-07]

LFV bryter ny mark för flygtrafikledning

LFV har av Transportstyrelsen fått beskedet att de avgörande flygsäkerhetsaspekterna kring fjärrstyrda torn är klarlagda. Därmed går konceptet RTS, Remote Tower Services, in i en ny fas som innebär att LFV räknar med driftsättning senare i år. Örnsköldsvik Airport blir i och med det den första flygplatsen i världen som trafikleds på distans. Det formella godkännandet från Transportstyrelsen väntas komma i höst. [2014-06-19]

LFVs effektiviseringsarbete ger resultat

LFVs resultat för årets första kvartal uppgick till minus 11 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 13 miljoner jämfört med samma period 2013. – Årets första kvartal är alltid en resultatmässigt svag period, men den förbättring vi ändå ser beror bland annat på fler internationella uppdrag och lägre kostnader, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin. [2014-05-28]

Ökat antal flygrörelser i februari

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 2 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013. Utrikestrafiken ökade mest. Det visar LFVs trafikstatistik. [2014-03-13]

Utbildning av flygledare avslutas

LFV avslutar sitt samarbete med Linköpings universitet avseende utbildning av flygledare på kandidatprogrammet Flygtrafik & logistik. Beslutet innebär att det från och med höstterminen 2014 inte längre är möjligt att påbörja utbildning till flygledare via detta program. Redan antagna studenter kommer att fullfölja sin utbildning enligt fastställd studieplan. [2014-03-05] 

Flygrörelserna ökade under 2013

Antalet flygrörelser i svenskt luftrum ökade med knappt 1 procent under 2013 jämfört med 2012. Inrikes- och utrikestrafiken ökade medan överflygande trafik minskade. Det visar LFVs trafikstatistik.