Tjänster

Vi på LFV är Sveriges största aktör inom flygtrafikledningstjänster. Med expertkompetens och lång erfarenhet levererar vi tjänster till civila och militära kunder i Sverige och internationellt. Vi erbjuder tjänster inom en mängd olika flygtrafikrelaterade områden, allt för att våra kunder ska kunna bedriva sina verksamheter effektivt, med hög nivå av kapacitet och säkerhet samt med lägsta tänkbara miljöpåverkan.