CNS-tjänster

Att se till att CNS-, MET-, och ATS-utrustningar lever upp till regelverken, att anskaffning, drift, förvaltning och utveckling sker på ett effektivt sätt är en omfattande uppgift. Med LFV som leverantör kan du som flygplatsägare fokusera på utvecklingen av flygplatsens kärnverksamhet och vi på LFV säkerställer såväl administrationen som att allt fungerar enligt de regler som gäller.

LFV är certifierad leverantör av CNS-tjänster; kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Genom åren har ett omfattande internationellt regelverk utvecklats och implementerats. Det ställer komplexa krav på flygplatsägaren.

Vi på LFV har lång erfarenhet av att ha ansvarat för tekniska flygplats- och flygtrafiktjänstrelaterade utrustningar som används för lokal flygtrafiktjänst och flygplatstjänst.