Effektivisering och optimering av luftrum

Miljöprövning blir allt viktigare. Idag styrs allt mer av arbetet med att utveckla luftrum och flygvägar för att minska miljöpåverkan.

Vi på LFV kan genomföra miljöanalyser som kan utgöra beslutsunderlag vid luftrums- och procedurförändringar. Vi kan bidra i flygplatsers miljöprövningsarbete, där vår kompetens är en avgörande faktor när luftrummet och flygvägarna ska utformas för att minimera negativ miljöpåverkan både när det gäller buller och utsläpp. Se även Procedur- och luftrumsdesign.

LFV är den enda utövaren av flygtrafiktjänst för flygning över det yttäckande kontrollerade luftrummet (YKL), det vill säga över 10 000 meters höjd. LFV utformar lösningar med avsikt att optimera luftrumsanvändandet ur alla luftrumsbrukares perspektiv med fokus på flygsäkerhet och miljö.