Fördjupad flyghinderanalys

Har du beställt en flyghinderanalys och fått analyssvar som identifierar påverkan på en eller flera flygplatser eller lägsta vektoreringshöjder? Eller driver du en flygplats som blir berörd av en hinderetablering? Då kan du behöva gå vidare med en fördjupad flyghinderanalys, tidigare kallad steg 2-utredning. Den presenterar lösningar för hur man kan justera flygprocedurer och luftrum för att möjliggöra exempelvis vindkraftsetableringar.

Se vilka etableringar som är lämpliga för en fördjupad flyghinderanalys

I en flyghinderanalys får en uppsättare av ett byggnadsverk svar på frågan om LFV har något att invända när det kommer till störningar på flygtrafiktjänsten. Vad flyghinderanalysen dessutom utförligt svarar på är om etableringen innebär påverkan på flygplatsers flygprocedurer, hinderbegränsande ytor samt luftrum. Flyghinderanalysen omfattar dock inte information om hur man kan justera flygprocedurer med mera för att möjliggöra byggnationen.

I vissa fall påverkar en etablering av byggnadsverk flygprocedurer så pass mycket att byggnadsverken blir mer eller mindre omöjliga att etablera utan att flygplatsen får en väsentlig försämring. I de flesta fall går det ändå att hitta lösningar om uppsättarna är villiga att anpassa byggnadsverk, exempelvis genom att sänka eller flytta vindkraftverk.

Det är viktigt att komma ihåg är att det är flygplatsen som är sakägare och yttrar sig om etablering av byggnadsverk inom flygplatsens hinderytor. En fördjupad flyghinderanalys är därför att se som ett underlag för flygplatsen att fatta sitt beslut utifrån. Vissa delar är det bara flygplatsen som kan bedöma och det är bara de som har helhetsbilden.

Är du intresserad av att beställa fördjupad flyghinderanalys?

Välkommen med din förfrågan till LFV om du är intresserad av en fördjupad flyghinderanalys. Mejla till order@lfv.se, hänvisa till utförd flyghinderanalys med dokumentnummer, samt information om de i flyghinderanalysen angivna koordinaterna och höjderna fortfarande är gällande. Se prislistor för flyghinderanalys och fördjupad flyghinderanalys.

Efter vår beställningsbekräftelse

Så snart som möjligt efter er beställning kommer vi be er att skicka in bekräftade koordinater för hinderetableringen. Dessa ska då vara i WGS84 decimalform (exempel: 58,591378° 16,192544°), ID och totalhöjd (meter över havet). Att föredra är tabeller i excel-format. Om ni inte redan i er första kontakt i beställningsprocessen redogort för förutsättningarna kommer vi ställa ett ytterligare antal frågor för er att besvara. För att sammanfatta; dessa är de kompletterande frågorna vi kommer vilja ha svar på:

  • uppdaterad koordinatlista i WGS84 decimalform (exempel: 58,591378° 16,192544°), ID och totalhöjd (meter över havet).
  • rotorbladens radie (om vindkraftverk)
  • eventuell flyttmån av byggnadsverken
  • eventuell möjlighet att sänka byggnadsverken eller ställa på lägre terräng
  • om diskussioner med berörda flygplatser redan tagits och utkomsten av dessa
  • beställarens egna önskemål för utredningen.

Leveranstid

LFV försöker anpassa sig till beställarens önskemål om leveranstid. Normal leveranstid är mellan 1-3 månader.