Procedur- och luftrumsdesign

Att designa och hitta optimala lösningar för luftrum och flygvägar är komplext och mer än att bara uppfylla krav på flygsäkerhet. Fler perspektiv måste täckas in såsom ekonomi, kapacitet och miljö. Mycket av arbetet med att skapa luftrum och flygvägar handlar om samarbete mellan beställare och de som ska använda luftrummet.

Design av flygprocedurer och luftrum kring flygplatser

LFV har unika kompetenser och stor erfarenhet av att designa flygprocedurer och luftrum kring flygplatser. Vår kunskap om myndigheters krav gör att vi ser till att alla krav och förordningar uppfylls på ett effektivt sätt.

Flyga till och från flygplats

För att flyga till och från en flygplats krävs instrumentflygprocedurer. Dessa kan baseras på markbundna navigationshjälpmedel som VOR/NDB/DME eller på den teknik som flygplan har ombord, så kallad Performance Based Navigation PBN. För PBN-baserade procedurer är GNSS (satellitnavigering) den huvudsakliga källan för att bestämma flygplanets position.

Två typer av procedurer

Procedurer kan delas in i två typer, de för start- och landningsfasen samt standardiserade flygvägar inom terminalområdet (TMA) som ansluter till flygvägarna i det övre luftrummet.

Flygprocedurerna och flygvägarna skyddas av luftrum; terminalområde (TMA) och kontrollzon (CTR) vid våra större flygplatser och av trafikinformationsområde (TIA) och trafikinformationszon (TIZ) vid mindre trafikerade flygplatser. Hur stora luftrummen ska vara beror bl.a. på hur stort utrymme flygprocedurerna och flygvägarna tar.

Tjänster vi erbjuder

LFVs procedur- och luftrumsdesigners har lång erfarenhet av att utforma procedurer och luftrum.

Vi erbjuder:

  • Nydesign av luftrum samt instrumentflygprocedurer.
  • Översyn av luftrum samt instrumentflygprocedurer.
  • Fördjupade hinderanalyser för vindbolag.
  • Konsekvensutredningar av olika slag för flygplatser, som planerad banförlängning eller installationer av nya navigationshjälpmedel.

LFV designar även instrumentflygprocedurer speciellt anpassade för helikopter, så kallade PinS.

Vill du veta mer om olika typer av luftrum och kopplingen till en flygprocedurs olika hinderytor, läs mer på sidan Flyghinderanalyser.