Så fungerar flygtrafikledning på distans

En mast med flera kameror, mikrofoner och annan utrustning placeras på flygplatsen. Bilder och annan information förs över till en kontrollcentral där flygledaren har på sina skärmar en vy som är 360 grader, det vill säga han eller hon ser allt på och runt flygplatsen.

Med skärmarna får flygledaren fördelar som vanligt fönsterglas inte kan ge. Till exempel rörelsedetektorer – som hjälper till att upptäcka djur eller fordon på banan och möjlighet att låsa kameran på föremål i rörelse Infraröda kameror gör det lättare att se i dimma och mörker.

Framtidens flygtrafikledning
Redan nu arbetar många med olika forskning- och innovationsprojekt runt om i världen för att se vilka möjligheter som finns för att med teknikens hjälp utveckla flygtrafikledningstjänsterna. LFV är med i flera av dem. Ett viktigt forskningsområde är möjligheterna för en flygledare att trafikleda flera flygplatser. Det kallas multipel flygtrafikledningstjänst. Inom den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA pågår ett arbete för att ta fram ett regelverk för denna tjänst.
Med fler aktörer i luften som till exempel drönarpiloter kommer det att ställas nya och andra krav på flygtrafikledning.

Flygtrafikledning på distans (film).