Information om geofence-databaser i drönare/UAS från vissa tillverkare

Vissa drönar-/UAS-tillverkare har implementerat så kallade geofencedatabaser i sina produkter, vilket gör det omöjligt att flyga inom vissa delar av luftrummet. Det ”geofencade” luftrummet i dessa databaser motsvarar inte alltid det svenska regelverket för obemannade luftfartyg (UAS) TSFS 2017:110. Ibland är geofencedatabaserna ombord mer restriktiva än regelverket och ibland är de mindre restriktiva.

I Sverige finns det i nuläget inget lagkrav på att ha en geofencedatabas i sin drönare/UAS, så i princip kan en drönar-/UAS-operatör be sin drönar-/UAS-tillverkare att få sin geofencedatabas borttagen. Dock så MÅSTE en drönar-/UAS-operatör, även utan en geofencedatabas ombord, följa regelverket. En av många regler i detta regelverk är att för att få flyga i vissa delar av luftrummet måste du ha godkännande från flygtrafikledningen (ATS) i det aktuella området.

LFV kan i sin roll som tillhandahållare av flygtrafiktjänster inte förmedla enskilda förfrågningar mellan drönar-/UAS-operatörer och drönar-/UAS-tillverkare, men som operatör kan du hänvisa till denna information i kommunikationen med din tillverkare.