LFV tar nästa steg för en effektivare flygtrafiktjänst

Publicerad: 29 september 2022 15:24

LFV har i dag demonstrerat funktionen multiple remote tower vid Malmö Sturup. Multiple remote tower är en vidareutveckling av flygtrafikledning på distans, det framgångsrika koncept för flygtrafikledning som LFV var först i världen med 2015 och som nu är i drift vid sex svenska flygplatser.

När flygtrafikledning på distans utvecklades och så småningom driftsattes byggde konceptet på ett till ett, det vill säga en flygledare hanterar flygtrafiken vid en flygplats. Parallellt med den dagliga flygtrafikledningsdriften har multiple remote towers utvecklats stegvis, i ett första steg för implementering och i fortsatt utveckling i mer komplexa situationer.
– Det är många faktorer att ta hänsyn till i det utvecklingsarbetet. Det kan handla om komplexiteten vid de olika flygplatserna, vilken typ av trafik man hanterar och inte minst arbetsbelastningen på den enskilde flygledaren. Det är inte bara en arbetsmiljöfråga utan också i högsta grad en flygsäkerhetsfråga, säger Lindsey Martenez Hermosilla, programledare inom LFV för forskningen av multiple remote towers.

2015 driftsattes flygtrafikledning på distans vid Örnsköldsvik Airport. De följande åren tillkom ytterligare fem svenska flygplatser: Sundsvall Timrå Airport, Linköping City Airport, Scandinavian Mountains Airport, Kiruna Airport samt Åre Östersund Airport.

LFV leder forskningen med multiple remote towers som görs i SESAR:s regi. SESAR är ett EU-projekt för att utveckla och effektivisera den europeiska flygbranschen och omfattar både flygplatser, flygbolag och flygtrafiktjänstleverantörer som LFV. Tanken med detta forskningssteg är att man ska utforma en arbetsplats för flygledaren varifrån han eller hon kan leda flygtrafiken vid två eller tre flygplatser samtidigt.
– För att nå den fulla effekten av flygtrafikledning på distans när det gäller effektivitet är multiple remote towers ett självklart och nödvändigt steg att ta. Det känns bra att Sverige ligger långt fram i den utvecklingen, säger Lindsey Martenez Hermosilla.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på tfn 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Fakta om LFV

  • Statligt affärsverk.
  • 75 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • Över 40 års erfarenhet av civil/militär integration av flygtrafiktjänst.
  • Flygtrafikleder vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige, ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral. ATCC står för Air Traffic Control Centre, RTC för Remote Tower Centre och där hanteras flygtrafikledning på distans.
  • 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.
  • 99,9 procents punktlighet.
  • 1 100 anställda.

LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas (till vänster) följde torsdagens demonstration med stort intresse. Här tillsammans med flygledare Susanne Widell som visade konceptet.