LFV driver forskning kring drönartjänster

Publicerad: 02 mars 2020 14:20

Forskningen kring flygtrafikledning av drönare går framåt. I mitten av februari var LFV för tredje gången i Dubai för att tillsammans med olika intressenter där ta gemensamma kliv i utvecklingen framåt för att möjliggöra drönartjänster i städer.

LFV och Linköpings Universitet driver sedan några år tillbaka tre forskningsprojekt med Sharjah Universitet i Förenade Arabemiraten varav ett är "Dubai UTM" där även SAAB deltar med teknisk expertis. VINNOVA finansierar projektet som handlar om att visualisera, kommunicera och visa vilka effekter som kan förväntas av omfattande drönartrafik i stadsmiljö.

– Vi har ett simuleringsverktyg där vi har lagt in kartor, byggnader och vägar. Vi kan lägga in olika tjänster, till exempel persontransporter, bud och övervakning och se vilken påverkan drönarservicen skulle kunna få på till exempel säkerhet, säger Billy Josefsson på LFVs avdelnin för forskning och innovation. En viktig parameter är hur luftrummet kan nyttjas så att drönartrafiken blir så effektiv som möjligt. Dubai ligger långt fram med ambitioner kring drönare. Man tänker sig leveranser av såväl mat som paket men också taxiverksamhet.

Vid besöket i Dubai hölls en intensiv workshop under tre dagar där berörda myndigheter och tjänsteföretag kunde sätta upp sina framtida scenarier. Exempelvis persontransporter, övervakning av speciella områden, leveranser av olika slag etc. Deltagare på workshopen var projektledaren för Dubai Airtaxi, stadsplanerare, Dubai flygtrafiktjänst, det ledande bud- och fraktbolaget, tillsynsmyndigheten och deras trafikverk.

– I oktober planerar de för ett taxitest med drönare, berättar Anders Carlsson, chef Brommatornet, som var en av LFVs representanter på plats. Då kommer visserligen en pilot att vara ombord men de vill förevisa möjligheterna. Det är en enorm utveckling där nere!

– De skriker efter möjligheten att nyttja drönartjänster. Vi utvärderade bl.a. "airtaxi" från flygplats till världsutställningen Expo2020 som invigs i höst, fortsätter Carlsson.

Verktyget, utvecklat av Linköpings universitet, är interaktivt och möjliggör att tänka fritt kring drönartjänster och sålla fram möjligheter, farhågor, utmaningar, investeringsbehov osv. Verktyget togs först fram med Norrköping som testområde. Nu, med hjälp av Dubai UTM-projektet, har verktyget utvecklats vidare och kommer svenska aktörer till del.

– Den teknik och kunskap som vi tar fram ihop med dem kan vi ta hem och dra nytta av i Sverige, till exempel inom UTM och i vår forsknings för ökad automation, säger Josefsson. Utan deras input hade vi inte kommit så här långt. Det som händer i Dubai inom UTM kommer att hända i Sverige om ett par år. Då är LFV väl rustade att bidra på ett effektivt sätt.

Bildtext: Från vänster projektledare Dubai Air Taxi, Anders Carlsson LFV, Dubai stadsplanerare som lägger upp ett område, Billy Josefsson LFV och Dr Imad.