Finansiell information

Här hittar du LFVs årsredovisningar samt delårsrapporter.

Årsredovisningar

Läs tidigare årsredovisningar här.

Delårsrapporter

Med anledning av extraordinära omständigheter under första kvartalet 2020 på grund av Coronapandemin gjordes ingen delårsrapport för januari-mars 2020.

Läs tidigare delårsrapporter här.