Finansiell information

Här finns 2020 års årsredovisning. Du kan också läsa våra tidigare årsredovisningar och delårsrapporter här.

Läs tidigare årsredovisningar här.

Med anledning av extraordinära omständigheter under första kvartalet 2020 och 2021 på grund av Coronapandemin gjordes ingen delårsrapport för januari-mars 2020 eller januari-mars 2021.

Läs tidigare delårsrapporter här.