Finansiell information

Två flygledare i tornet

Här finns 2023 års årsredovisning. Du kan också läsa LFVs tidigare årsredovisningar och delårsrapporter här.

LFV-koncernen

LFV-koncernen består av affärsverket Luftfartsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB samt dotterföretagen LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communications AB (AVISEQ) och intresseföretaget Entry Point North AB (EPN).